Leszka Pawlika pamięci Regaty 2022 – Formularz zgłoszeniowy