Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA współfinansuje m.st. Warszawa