Leszka Pawlika pamięci Regaty 2021 – Formularz zgłoszeniowy