icesurfing – przepisy regatowe

PRZEPISY PSW WINDSURFINGU ZIMOWEGO  – PRZEPISY REGATOWE
obowi azuj a tylko podczas regat.

Celem przepisów regatowych PSW jest zapobieganie kolizjom. Naruszenie ich będzie skutkowało dyskwalifikacją.        

            1.BEZPIECZEŃSTWO. Każdy zawodnik startuje i kontynuuje wyścig wyłącznie na własna odpowiedzialność i nie może rościć pretensji do organizatora zawodów w przypadku urazów lub zniszczenia sprzętu.

            2.ŻEGLUGA FAIR. We wszystkich sytuacjach sędziowie, komisja regatowa i zawodnicy muszą zawsze postępować zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku, bezpieczeństwa żeglugi i koleżeństwa sportowego.

            3.PRZEPISY PRAWA DROGI. Niniejsze przepisy prawa drogi dotyczą wyłącznie żeglugi regatowej w Windsurfingu Zimowym.

            3.1.Zawodnik w ruchu ustępuje stojącemu.

            3.2.Zawodnik wyprzedzający ustępuje wyprzedzanemu.

            3.3.Gdy dwaj zawodnicy przecinają swoje kursy, wówczas ten, który

            ma drugiego zawodnika ze swej prawej strony musi ustąpić drogi.

            3.4.Gdy dwaj zawodnicy żeglują kursami przeciwnymi wprost na siebie każdy z nich musi ustąpić w prawo (zmienić kurs w prawo).

            3.5.Przy przeszkodzie – zawodnik, od którego żąda się miejsca musi natychmiast ustąpić.

            3.6.Zawodnik, który spowodował przesunięcie znaku musi znak ten natychmiast umieścić na poprzednim miejscu.

            3.7.Zawodnik mający prawo drogi nie może swymi manewrami wprowadzać w błąd zawodnika zobowiązanego do ustępowania.

            4.INNE PRZEPISY.

4.1  Pchanie po zatrzymaniu. Po upadku lub zatrzymaniu żeglarz może rozpędzić ślizg poprzez pchanie do osiągnięcia szybkości ślizgu

4.2. Pchanie po starcie. Pchanie po starcie jest dozwolone celem

uzyskania szybkości ślizgowej, ( jednak kierunek rozpędzania musi być taki jak późniejszy kurs)

            4.3.Przewiduje się stosowanie tras lewo i prawo skrętnych.

            4.4.Obowiązuje limit czasu okrążenia, który określa KS. przed każdym wyścigiem.

            4.5.Pozycje startowe do pierwszego wyścigu będą losowane, a do dalszych będą takie jak miejsce zajęte w poprzednim wyścigu.

            4.6.Zawodnicy muszą żeglować w kaskach (kaski rowerowe nie spełniają kryteriów).

4.7.Protesty rozpatruje Zespół Protestowy złożony z jednego członka KS i dwóch nie zainteresowanych zawodników. Protesty należy zgłaszać ustnie, rozpatrzone będą  przed następnym wyścigiem lub w innym terminie ustalonym przez Zespół Protestowy.

            4.8.Przewiduje się rozegranie 12 wyścigów w dwa dni. Najgorszy rezultat będzie odrzucany, przy rozegraniu, co najmniej 5 wyścigów.

            4.9.Punktacja: 1m- 1 pkt., – 2 m – 2 pkt., – 3 m – 3 pkt. itd. Wszyscy inni, którzy nie ukończyli lub zostali zdyskwalifikowani otrzymują punkty równe ilości zgłoszeń + 1.

            5. Dyskwalifikacje bez rozpatrywania.

            5.1 Żegluga bez kasku lub kamizelki asekuracyjnej.

            5.2 Żegluga po polu oczekiwania.

            5.3 Przejazd przez linę startową.

            5.4 Używanie wulgarnych słów.

Witold NERLING
Prezes ZWZ

            modyfikacja 26.02.2010r.