icesurfing – komunikat

KOMUNIKAT ‘2012

Skład Zarządu:

Prezes:            Witold Nerling,  YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA     tel. 022 617 75 01, 0600913129

Wiceprezesi:     Tomasz Gintowt            Baza Mrągowo – Mrągowo          tel/fax. 0693206600

                        Wojciech Caban            MOS – Giżycko                        tel/fax. 087 4285697 tel. 0603653625

                        Jarosław Ossowski        UKS – Nord – Augustów             tel. 0608504974

KLASY

Kołobord:

    1.Typowa deskorolka.

    2.Dowolna konstrukcja kołowa.

    3.Pędnik dowolnej konstrukcji i powierzchni.

Iceboard:

    1.Dowolny ślizg lodowy, mieszczący się w wymiarach opisanych w trójkącie:

        podstawa 1400 mm wysokość 1800 mm.

    2.Pędnik – typowy pędnik windsurfingowy.

        a. Juniorzy młodsi do lat 16, powierzchnia żagla do 7,8m2 klasy BIC TECHNO, żagle mniejsze dowolne.

b. Juniorzy, juniorki do lat 21, kobiety, żagiel maksymalny 8,5m2,

c. Seniorzy żagiel dowolny.

    3.W regatach można używać dowolnej ilości sprzętu, w wyścigach można używać jednego

        zestawu sprzętowego.

    4. Młodzicy do lat 14 – dowolny ślizg,  powierzchnia żagla do 5,8m2 klasy BIC TECHNO, żagle mniejsze dowolne.

Kite:

  1. Sprzęt dowolny.

        a. Juniorzy Juniorki

        b. Seniorzy.

UWAGA:

ŚLIZGI Z WYKORZYSTANIEM NART ORAZ WYKONANE PRZED 1995 ROKIEM MOGĄ ODBIEGAĆ WYMIARAMI OD PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ.

KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja w regatach prowadzona będzie pod warunkiem zgłoszenia się minimum 3 załóg.

ZASADY WYŁANIANIA KADRY:

Kadra Narodowa w windsurfingu zimowym powoływana będzie na podstawie imprez eliminacyjnych do głównych imprez międzynarodowych lub, w przypadku nie rozegrania tych imprez, na podstawie wyników Mistrzostw Polski danej konkurencji w roku poprzedzającym”.

REGULAMIN PUCHARU POLSKI od 2014 roku. W WINDSURFINGU ZIMOWYM

Do punktacji rocznej zostaną zaliczone imprezy:

1. Mistrzostwa Polski z współczynnikiem 1,5

2. Regaty Okręgowe z współczynnikiem 0,75, ze współczynnikiem 1 pod warunkiem sklasyfikowania 3 zawodników w konkurencji z 2 różnych OZŻ.

3. Regaty Ogólnopolskie z współczynnikiem 1.

Zasady naliczania punktów:

Punkty otrzymują tylko zawodnicy sklasyfikowani, na zasadach:

1. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują ilość punktów równą ilości zawodników sklasyfikowanych x współczynnik, pozostali w kolejności -1punkt x współczynnik.

2. Do uznania klasyfikacji w kategorii konieczny jest start 5 zawodników w MP, w pozostałych regatach 3.

3. Do klasyfikacji liczą się wszystkie imprezy, minus najgorszy wynik przy rozegraniu 5 imprez.

KLUBOWY PUCHAR POLSKI

Do Klubowego Pucharu Polski liczeni będą trzej pierwsi zawodnicy z każdej kategorii.

Zawodnik może być liczony w każdej kategorii, w której jest sklasyfikowany.

Podczas MP 2005 prowadzone były pomiary prędkości,

Mistrz Polski Michał Majewski uzyskał prędkość 60km/h.

Mistrz Polski Juniorów Młodszych Jan Maszkiewicz uzyskał prędkość 57km/h.

Pomiar prędkości maksymalnej podczas wyścigów przy pomocy GPS.

Warszawa,  22.05.2013 r.                                                    Witold Nerling