Leszka Pawlika pamięci Regaty 2020 – Formularz zgłoszeniowy