Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA współfinansuje m.st. Warszawa