ptaki26[1]Stronę zawdzięczam byłemu zawodnikowi Bartkowi Zarzeckiemu bz@riz.pl "dziedzic"

bandera2Witold Nerling

Trener od 1985 roku

 

WIADOMOŚCI DLA ZAWODNIKÓW                                                                               

 


YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA

 

                        „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA współfinansuje m.st. Warszawa”.